Meru Networks در مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران در حال زیر مجموعه معاونت مدیریت و برنامه ریاست جمهوری می باشد. این مجموعه یکی از مهمترین مراکز دولتی از نظر کارشناسی، پژوهشی و اطلاع رسانی به دولت، برای اتخاذ تصمیم های به موقع و کارشناسی در حوزه های مختلف، می باشد.

Amaarدر حال حاضر تجهیزات بستر شبکه بی سیم سازمانی با تجهیزات Meru Networks در سه ساختمان این مرکز که مشتمل بر یک ساختمان 8 طبقه، یک ساختمان 7 طبقه و یک ساختمان 2 طبقه می باشد، پیاده سازی شده است. این شبکه کاملاً به صورت متمرکز مدیریت می شود و علی رغم پیاده سازی آن در سه ساختمان مجزا، شبکه کاملاً یکپارچه می باشد.

تعدادکاربران شبکه بی سیم پیاده سازی شده در این سازمان هم اکنون حدود 100 کاربر است که با کامل شدن پروژه و استفاده حداکثری از توان این تجهیزات، امکان برقراری ارتباط تا 500 کاربر نیز فراهم می باشد. در این شبکه امکان استفاده از اینترنت و اتوماسیون اداری برای کاربران مجموعه با انواع تجهیزات مانند تبلت، تلفن همراه و انواع رایانه پیش بینی شده است.

قابل ذکر است پیش از این برای بستر شبکه بی سیم در این سازمان، از راهکارهای Standalone غیر سازمانی و به کارگیری Access Point ها به صورت جزیره ای بهره گیری می شد، که این امر باعث بروز ضعف های چشمگیری در شبکه بی سیم سازمان، و به طبع آن نارضایتی کاربران شده بود.

هم اکنون با به کارگیری تجهیزات بی سیم Meru Networks در این مرکز حساس کشور، شبکه ای توانمند با استانداردهای روز دنیا با امکان بهره برداری حداکثری کاربران از تمامی امکانات موجود در بستر شبکه بی سیم، در اختیار مدیران توانمند این سازمان قرار گرفته است.

 

مشتریان ساخت سیستم

Amar3.pngArya-Sasol.jpgcl-02.jpgcl-04.jpgcl-05.jpgcl-07.jpgcl-08.jpgcl-09.jpgcl-10.jpg
JoomShaper