Linksys

Linksys.jpg

تجهیزات کمپانی Linksys در زمینه ارائه محصولات Wireless برای مؤسسات، سازمانها و شرکتها در رده SMB و SOHO جایگاه ویژه‌ای دارد. در سال‌های اخیر نوآوری‌های Linksysدر دنیای شبکه از یک سو و تملک این شرکت توسط کمپانی معظم Ciscoو سپس Belkinاز سوی دیگر،باعث رشد چشمگیر سهم بازار آن شده است،به نحویکه در حال حاضر این شرکت توانسته است بیش از نیمی از سهم بازار آمریکا در رده مؤسسات کوچک و متوسط و مصرف کنندگان خانگی را به خود اختصاص دهد.

شرکت ساخت سیستم به عنوان متولی توزیع و پشتیبانی این کالا در سراسر کشور است.

آدرس سایت : www.linksys.com

گارانتی محصولات توسط ساخت سیستم : 25 ماه گارانتی تعویض

Proxim

Proxim.jpg

کمپانی Proxim از شرکت های صاحب نام درعرصه تجهیزات شبکه Wireless بوده و راه‌حل‌های جامعی را در زمینهWimax ،Broadband و Wi-Fiبه ویژه Outdoor Wireless برای مؤسسات بزرگ ارائه می‌نماید. کمپانی Proxim عضو کمیته تدوین استاندارد هایWiMax  می باشد. طیف محصولات آن برقراری ارتباطات تا فواصل 70 کیلومتر و بیش از1.2Gbps را فراهم می کند. شرکت ساخت سیستم به دلیل حجم فعالیت و قابلیتهای فنی، در حال حاضر تنهاPlatinum Partner این کمپانی در خاورمیانه محسوب می شود.

آدرس سایت :www.proxim.com

گارانتی محصولات توسط ساخت سیستم : یک سال